Nabídka prezentace produktů vaší firmy na výstavě Bonsai Merklín 2012

28.01.2012 14:59

Rozhodli jsme se před letošní výstavou oslovit firmy, jejichž činnost je zaměřena na obory - zahradnictví, zahradnické potřeby, vybavení

zahrad, substráty, hnojiva, apod., aby se na výstavě prezentovaly, případně prodávaly svoje produkty. Nabízíme, pro tento účel, prostor v jednom

z reklamních stanů ( o velikosti 12x6m ), který bude umístěn v zámeckém parku před budovou zámku.

Prezentace bude probíhat po oba dny výstavy, tj. 19.5 a 20.5 vždy od 9.00 do 18.00 hod.

Všechny konkretní informace získáte od zástupce pořadatelů, viz.kontakty.

Datum ukončení přijímání přihlášek 19.4.2012
Následně do 6.5.2012 budou Vaše přihlášky potvrzeny.